Pragniemy poinformować, że nasz Oddział jest twórcą i dystrybutorem

Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Szlak Architektury Drewnianej Województwa Łódzkiego"!


Regulamin Odznaki tutaj.
Wykaz obiektów tutaj.
Plakat tutaj.


Pragniemy poinformować, że nasz Oddział jest twórcą i dystrybutorem

Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Znam Skierniewice i okolice"!


Regulamin Odznaki tutaj.
Plakat tutaj.


Pragniemy poinformować, że nasz Oddział jest współtwórcą i dystrybutorem
Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej
"Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby"!

Regulamin Odznaki tutaj.

Przy naszym Oddziale działa:
Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT
Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP
Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK
Zespół Weryfikacyjny Odznaki "Turysta Przyrodnik"
Zespół Weryfikacyjny ROK
(weryfikuje też Odznakę Krajoznawczą Województwa Łódzkiego, Odznakę "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce" a także Dziecięcą Odznakę Turystyczną)
Komisja Turystyki Kolarskiej (Referat Weryfikacyjny KOT - możliwość zweryfikowania Kolarskiej Odznaki Turystycznej w stopniu brązowym, srebrnym i złotym)
Istnieje w naszym Oddziale możliwość weryfikacji Jeździeckiej Odznaki Turystyki Nizinnej i Górskiej w stopniu popularnym.

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT i OTP oraz Zespół Weryfikacyjny ROK i TP obraduje w czasie dyżurów tj. we wtorki g.16.00-18.00

Informacji udziela
Tomasz Chadamik
501072497
tchadamik@wp.pl