Władze Oddziału

Dnia 7 maja 2022 r. na VII Walnym Zjeździe Oddziału PTTK "Szaniec" wybrano nowe Władze Oddziału.

Zarząd Oddziału:
Prezes:
Tomasz Chadamik
Wiceprezes:
Tomasz Rochmiński
Skarbnik:
Anna Bitel-Kowalska
Sekretarz:
Czesław Główka
Członek:
Sławomir Kowalski

Komisja Rewizyjna:
Prezes:
Wiktoria Mierzejewska
Wiceprezes:
Marceli Węgrzynowicz
Sekretarz:
Tadeusz Panak