II Triathlon Bolimowski - 19.06.2016r.

Prezydent Miasta Skierniewce - Krzysztof Jażdżyk
wraz z komitetem organizacyjnym
II Triathlonu Bolimowskiego w składzie:
Henryk Bałut - Przewodniczący Komitetu
Tomasz Chadamik - zastępca Przewodniczącego
Jerzy Sadzewicz - członek Komitetu i Sędzia Główny
Tomasz Rochmiński - członek Komitetu
Piotr Popiński - członek Komitetu
Zofia Olenderek - sekretarz
Zapraszają
do udziału w II edycji imprezy, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2016 r. o godz.11.00

1. Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie http://www.szaniec.pttk.pl/
2. Wpisowe w wysokości 70 zł płatne na konto:
Oddział PTTK "Szaniec" w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29, pok.311 96-100 Skierniewice na konto :
Bank PKO S.A. nr 77124033211111001021967835
z dopiskiem: "na cel społecznie użyteczny"
3. Płatność tylko przelewem na podane wyżej konto do dnia 11 czerwca 2016 r.
4. Karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem przelewu proszę wysyłać na adres mailowy h.balut@parkilodzkie.pl do dnia 11 czerwca 2016 r.
5. Szczegółowy program ukaże się na stornie PTTK Szaniec w dniu 1 czerwca 2016 r.
6. Trasy biegowe, rowerowa i kajakowa zostaną nieznacznie zmodyfikowane w stosunku do roku ubiegłego.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego - Henryk Bałut.

Triathlon Bolimowski - karta zgłoszeniowa
Triathlon Bolimowski - trasa rowerowa